luns, 19 de abril de 2021

 


         A Xunta convoca 80 prazas de estadías formativas en empresa dirixidas a profesorado de FP

 

A Xunta de Galicia convoca as estadías formativas en empresas ou institucións para o presente ano 2021 destinadas aos docentes non universitarios, coa finalidade de mellorar a formación e a actualización de coñecementos por parte do profesorado a través do contacto directo cos procesos produtivos e cos avances tecnolóxicos.

Ao abeiro desta iniciativa que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade financia con preto de 150.000€, ofértanse un total de 80 prazas dirixidas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional do sistema educativo, así como ás das artes plásticas e o deseño. Todos eles poderán facer as súas prácticas en empresas e institucións de Galicia como do resto de España, xa que este ano, debido ás restricións de mobilidade por mor da pandemia, non se inclúen estadías noutros países da Unión Europea.

Toda a información: A Xunta convoca 80 prazas de estadías formativas en empresa dirixidas a profesorado de FP

 

 Concurso eduemprende Idea 2021

 

Publicada a Orde do 7 de abril de 2021 (DOG do 16 de abril de 2021) pola que se convoca o concurso eduemprende Idea 2021, dirixido ao alumnado de ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos

Comprende dúas modalidades:

  • Modalidade A: ciclos de grao superior
  • Modalidade B: ciclos de grao medio

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (DOG).

- Máis información

 

Fonte: https://www.edu.xunta.gal/fp/concurso-eduemprende-idea-2021

 

mércores, 10 de febreiro de 2021

 

 

 

Probas de acceso a ciclos de grao medio e superior. Orde de convocatoria 2021 

Publicada a Orde do 21 de xaneiro de 2021 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021 (códigos de procedemento ED312C e ED312D).

Prazos de presentación de solicitudes:

  • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 15 e 26 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.
  • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 18 de febreiro e 3 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.

Máis información:

 

luns, 18 de xaneiro de 2021

 

 

 

Convocatoria do IV Concurso de Cartaces do 8 de marzo de 2021, Día Internacional da Muller

A Xunta de Galicia convoca un concurso para o deseño do cartaz do día 8 de marzo co gallo da celebración do Día Internacional da Muller.
Poderá participar no concurso calquera centro educativo de ensino non universitario que imparta ensinanzas de infantil, primaria, secundaria e formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia en tres categorías:

  • 1ª Categoría.- Alumnado de infantil, 1º, 2º, 3º e 4º de educación primaria.

  • 2ª Categoría.- Alumnado 5º e 6º de educación primaria e 1º, 2º de educación secundaria obrigatoria (ESO).

  • 3ª Categoría.- Alumnado de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (ESO) e 1º e 2º de bacharelato, de FP básica, de ciclos de grao medio e de ciclos de grao superior.

Prazo de presentación: ata o 23 de febreiro de 2021

Co fin de axilizar o envío dos traballos, os centros deberán adiantar por correo electrónico a proposta do mesmo á Secretaría Xeral da Igualdade (cartaz en formato PDF ou JPG e a información identificativa do anexo I (dispoñible no enlace que se achega):

As bases do concurso envíanse en documento adxunto e, do mesmo xeito, pódense consultar na seguinte ligazón:

http://igualdade.xunta.gal/gl/actualidade/xunta-abre-o-prazo-para-que-os-centros-escolares-galegos-participen-no-concurso-para-o

 

martes, 1 de decembro de 2020

 

 

Premios a proxectos de innovación na FP. Convocatoria 2021 

Convócanse premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 31 de xaneiro de 2021.

 

Información aquí: http://www.edu.xunta.gal/fp/premios-proxectos-innovacion-na-fp-convocatoria-2021

 

 

xoves, 17 de setembro de 2020

 

 

Publicación da Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21

 

Xúntase a Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Consulta: 👇👇👇👇

Publicación da Orde do 16 de setembro de 2020

 

 

luns, 14 de setembro de 2020

 

 

📣📢Xornada de acollemento curso 20/21 no IES Vilamarín

Desculpa as molestias!! 🙏🙏

Lembra, novas datas de incorporación ao curso!!


Os 1º cursos de CM e CS, Adultos o día 23

Os 2º cursos de CM e CS o día 24

Toda a Formación Profesional Básica o día 25


Localiza o teu curso para saber a data, a hora e aula correspondentes!!

 

 👇👇👇👇

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdevilamarin/ 

 

 

XORNADA DE ACOLLEMENTO ALUMNADO CURSO 2020/2021  

ORGANIZACIÓN DA XORNADA  

1. Se algún/ha alumno/a presenta síntomas compatibles coa Covid-19 o día da xornada de acollemento, NON debe acudir ao centro e debe comunícalo ao teléfono do centro (988685050) ou a través do correo electrónico (ies.vilamarin@edu.xunta.gal)

 

2. O alumnado debe vir provisto obrigatoriamente de máscara e usala correctamente durante toda a xornada.

 

3. Débese entrar no edificio principal de xeito individual, seguindo as indicacións estipuladas do circuito de acceso e desinfectar as mans correctamente antes de entrar.

 

3. Rógase puntualidade nas horas establecidas para cada grupo.

 

4. O alumnado agardará na zona axardinada diante do edificio principal (cor azul) mantendo a distancia de seguridade en todo momento, ata o chamamento por parte do/a titor/a do grupo.

 

5. O alumnado virá provisto con caderno de notas e bolígrafo ou elementos semellantes (NON se pode compartir o material cos/as compañeiros/as).

 

6. O alumnado que non cumpra estas normas será expulsado da xornada de acollemento.

 

 

Saúdos!!

Bo día!!