luns, 7 de setembro de 2020

 

 

Guía resumo das Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública

 

Xúntase a Guía resumo das Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021

 👇👇👇👇

 https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31786