venres, 4 de setembro de 2020

 

 📢📣Incorporación gradual do alumnado 

Curso 2020/21

 

Punto único. Incorporación gradual do alumnado  

1. O día 10 de setembro incorporarase o alumnado de 4º e 5º de educación infantll 1º, 2º e 3º curso de educación primarial e educación especial. 

 

2. O día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de educación infantil e 4º, 5º e 6º curso de educación primaria.  

 

3. O día 16 de setembro incorporarase o alumnado de 1º e 2º de educación secundaria obrigatoria 1º curso de bacharelato 1º de formación profesional de grao medio e 1º de formación profesional de grao superior. 

 

4. O día 17 de setembro incorporarase o alumnado de 3º de educación secundaria obrigatoria 2ºcurso de bacharelato 2º de formación profesional de grao medio e 2º de formación profesional de grao superior. 

 

5. O día 18 de setembro incorporarase o alumnado de 4º de educación secundaria obrigatoria e de formación profesional básica.

 

 6. O alumnado de ensinanzas profesionais artes plástcas e deseño e as deportvas incorporarasenas mesmas datas establecidas para o alumnado de formación profesional. 

 

7. O alumnado das demais ensinanzas de réxime especial incorporarase a partir do 16 de setembro de acordo cos calendarios de probas de acceso e probas de certfcación establecidas para cada unha delas

 

 

Fonte: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_incorporacion_gradual.pdf